Get Adobe Flash player
นาฬิกา
ราคาน้ำมัน
เว็บไซต์ทั่วไป
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
Home เอกลักษณ์โรงเรียน

 

ปญฺญา นรานํ รตนํ แปลว่า ปัญญา เป็นเครื่องประดับของคนดี

สีประจำโรงเรียน

กรมท่า คือ ความหนักแน่น

ชมพู คือ ความสง่า ความรัก และความรุ่งโรจน์ของผู้ประกอบด้วยปัญญา

สัญลักษณ์

รัศมี           แสดงถึง    แสงสว่างแห่งปัญญา

ลายกนก    แสดงถึง    ความอ่อนช้อย

สีทอง            คือ         ความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม

สีแดง             คือ         ความเป็นผู้เสียสละ ความรักชาติ

ตัวอักษรไขว้ ต.พ. เป็นตัวอักษรเหลี่ยม ที่หมายถึงความเข้มแข็ง อดทน แต่เป็นอักษรไว้ที่หมายถึง ความสามัคคีกลมเกลียว

สีกรมท่า         คือ         ความหนักแน่น แข็งแกร่ง และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา

สีชมพู            คือ          ผู้มีศีลธรรม ความรัก และความรุ่งโรจน์

 
Loginตะพานหินโพล
ท่านชื่นชอบเว็ปไซต์ใดมากที่สุด
 
ผู้ออนไลน์ในขณะนี้
เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
เว็บไซต์การศึกษา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา