Get Adobe Flash player
นาฬิกา
ราคาน้ำมัน
เว็บไซต์ทั่วไป
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
Home

ที่ประชุมโรงเรียนตะพานหินเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2553 ท่านผู้อำนวยการชี้แจงโครงการพานักเรียนทุกระดับชั้นไปทัศนศึกษาดูงานโดยให้แต่ระดับชั้นปรึกษาว่าจะพานักเรียนในระดับชั้นของตนเองไปทัศนศึกษาที่ไหน ผลมีดังนี้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไป

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไปเที่ยวดูงานที่กำแพงเพชรดังนี้ ชมเมืองเก่า บ่อน้ำมันลานกระบือ บริษัทเยียร์ช้าง บริษัทอายิโนะโมโต

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 
Loginตะพานหินโพล
ท่านชื่นชอบเว็ปไซต์ใดมากที่สุด
 
ผู้ออนไลน์ในขณะนี้
เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
เว็บไซต์การศึกษา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา